Тест | Бягство към историята

 1. Колко възрожденски интериора са представени в комплекса "Дандолови къщи"?

 2. Кога е празникът на Батошевския девически монастир "Въведение богородично"?

 3. Как наричат дома на д-р Атанас Москов?

 4. С кой друг български литератор е била близка Мара Белчева?

 5. През коя година е построено Хаджистояновото училище?

 6. Колко на брой са били оригинално сводовете на моста над река Росица?

 7. Името на кой български възрожденец е носила преди сградата на Музея на съвремменото изкуство и информационно-туристически център?

 8. Какво нанася големи щети на Народното читалище “Развитие - 1870” в началото и средата на 20 век?

 9. Кой е скулптурът, създател на статуята на Паметникът на свободата?

 10. През коя година крепостта “Хоталич” е обявена за паметник на културата с национално значение?

 11. С какво се свързва Табаханата?

 12. Кой знатен за севлиевския край почива в тишината на църковния двор на храм “Света Троица”?

 13. Към кой век датира създаването на храм “Свети Пророк Илия”?

 14. На колко нива е разпределена художествената галерия “Асен и Илия Пейкови”?

 15. Кой пътешественик за първи път споменава Часовниковата кула в своите пътеписи?